Hva

Baseplan AS

Vi arbeider med mennesker med gode forretningsmuligheter, skreddersyr investeringer og arbeide tett for å oppnå vekst.

Hva vi gjør

Hva vi gjør er svært enkel. Vi hjelper folk som har en interessant forretningsmulighet og som krever investeringer for å virkeliggjøre prosjekter. Vi setter oss ned med og lytter til deres visjon, deres motivasjon og, selvfølgelig deres forretningsmulighet og planer. Basert på dette bestemmer vi oss for om dette er en interessant sak for oss å være med på.

Muligheter

 

Vi vil vurdere risiko versus belønning av muligheten, hvilke investeringsum som er nødvendig og en mulig struktur for investeringen. Vanligvis vil dette være en kombinasjon av egenkapital og finans, som tilfredsstiller våre investeringskriterier.

Prosessen

 

Dersom de ytre struktur appellerer til begge parter, setter vi igang en due diligence aktivitet. Dette er en prosess der alle aspekter av forretningsplan og økonomiske resultater vil komme under detaljert vurdering.

Utvikling

 

Løpende utvikling og resultater vil bli overvåket og vi vil normalt oppnevne et medlem til å sitte i styret i selskapene vi investerer i.

Exit plan

 

På et avtalt tidspunkt i fremtiden, vil vi enten ønske å gjennomføre exit plan eller se på å utvide investeringen. Som alltid , vil dette avhenge både av forretningsforhold og investeringsbehov.

Om du har en godt gjennomtenkt forretningsplan og de fleste av detaljene allerede eksisterer, vil dette gjøre det raskere og enklere for oss å engasjere oss med deg.

 

Our ambition

Being a contributing factor to the development of successful products and solutions.

 

Baseplan AS

Nedre Rommen 5

0988 Oslo

NORWAY

 

Contact us

Tel: (+47) 90 12 99 79

post@baseplan.no

Copyright baseplan as © All Rights Reserved