NORSK

 

Baseplan AS,

et investeringsselskap som hjelper deg med å videreutvikle produkter og idéer.

Vårt formål er:

Investering i selskaper og bidra med kapital, kunnskap og erfaring til å realisere nye produkter og ideer

Baseplan AS er et norsk industri og finansfirma som utøver langsiktig, aktivt eierskap i selskaper med nasjonal og internasjonalt potensial. Baseplan er 100% eiet norsk investeringsselskap, og driver finansiell virksomhet gjennom investeringer i et bredt spekter av aktivaklasser, samtidig som det i kapitalallokeringen tas hensyn til både avkastning og den samlede risikoprofil.

Investering i selskaper

 

Baseplan AS har tilgjengelig kapital og søker ambisiøse firmaer som ser etter en partner for fremtidig vekst.

Investeringserfaring

 

Vi har investeringserfaring fra flere sektorer og investerer primært i små og mellomstore norske selskaper.

Områder

 

Elektronikk, IT, olje/offshore-service, næringsmiddelindustri, telekom, helse, eiendom og ulike service- og tjenestenæringer.

Eiendom

 

Selskapets strategi er også å erverve og eie eiendommer med sentral beliggenhet.

Vi tror at vi er veldig annerledes enn mange av de investorene du kan møte. Vi er langsiktig i vårt perspektiv og forventer at våre investerings forhold vil vare så lenge det er nødvendig for å realisere disse ambisjonene, det være seg fem eller ti år. Naturligvis ønsker vi å skape verdier både for gründere vi investerer i og oss selv, men hva som motiverer oss er å hovedsakelig å se konkrete, varige resultater i de prosjektene vi går inn i.

 

Our ambition

Being a contributing factor to the development of successful products and solutions.

 

Baseplan AS

Nedre Rommen 5

0988 Oslo

NORWAY

 

Contact us

Tel: (+47) 90 12 99 79

post@baseplan.no

Copyright baseplan as © All Rights Reserved